Att en röst blir hes kan ha många orsaker. Om man är hes under en längre period bör man alltid gå till en specialist och få sin röst undersökt så att man får en diagnos. En sådan medicinsk röstspecialist kallas ÖNH (Öron-, näsa-, hals-) specialist (som specialiserat sig på röstproblem) eller foniater. De bör iaktta stämbanden genom ett stelt endoskop som förs in genom munnen eller med fiberlaryngoskop som förs ner i svalget via näsan. Det är mycket viktigt att specialisten kan undersöka stämbandens vibrationsmönster. För att göra detta måste han eller hon använda stroboskopi, höghastighetsfilm eller videokymografi. De flesta använder stroboskopi där mycket snabba ljusblixtar används för att undersöka stämbandens vibrationsmönster. Du måste se till att specialisten använder någon av dessa metoder annars kan det hända att mer subtila onormala tillstånd inte kan upptäckas.
De flesta specialister bör också kunna spela in bilderna av dina stämband på video eller dator så att du får möjlighet att se på bilderna ifall du vill. Kanske kan specialisten ge dig ett fotografi eller en digital bild, så det kan vara en bra idé att ta med sig ett USB-minne till konsultationen.

Heshet betyder inte nödvändigtvis att rösten är sliten och att man därför inte får använda den. I de allra flesta fall beror hesheten på att rösten har påverkats av spänningar, men att ingen skada har skett. Dessa spänningar är ofta förhållandevis nya och har inte orsakat permanent skada ännu. Sångaren låter hes men rösten är inte skadad. Sådana spänningar kan som regel lösas upp på några timmar och sedan är det inte längre något fel på rösten utan den låter på nytt som den brukar.

Hesheten kan bero på:

• För mycket eller felaktig muskelspänning (obalanserad muskelspänning) som orsakar svalgspänningar på grund av:

 • sång eller tal med inkorrekt teknik
 • stress
 • känslor

• Inflammation på grund av:

 • irritation, t.ex. cigarettrök
 • uttorkade slemhinnor
 • infektion
 • magsyra utsöndras från magsäcken
 • allergi
 • vissa mediciner

• Strukturella förändringar i stämbanden så som:

 • begynnande stämbandsknutor
 • een cyst
 • een polyp
 • blödning i stämbanden

• Nervskada (mycket sällsynt)

När rösten är sliten

Om man har haft allvarliga svalgspänningar under lång tid kan stämbandens slemhinnor bli irriterade och få svullnader. Detta kallas med medicinsk term för ödem och gör det svårt för stämbanden att vibrera lika fort som förut, vilket medför att tonhöjden blir lägre och klangfärgen mörkare. Svullnaden medför också att stämbanden inte kan sluta tätt och det läcker ut luft mellan dem. Resultatet blir att rösten låter hes, mörk och luftfylld.

Att sjunga med hes röst

Om en sångare väljer att sjunga trots att han/hon är hes (t.ex. på grund av en konsert) måste han/hon pressa för att få stämbanden att tillslutas ordentligt. Det är mycket påfrestande för stämbanden och där svullnaden sitter blir trycket störst. Det är mycket ansträngande att pressa fram en klar ton med svullna stämband, men det är trots allt möjligt. Många sångare genomför således konserten även om de höga tonerna inte riktigt lyckas.

Att sjunga när rösten är hes, gör hesheten värre. Stämbanden sväller kanske så mycket efter en konsert att de inte längre vibrerar normalt och nu försvinner rösten helt och hållet. Här hör man ofta sångare säga: ”Är det inte konstigt jag var hes innan jag gick in på scenen. Då jag skulle sjunga gick det faktiskt bra, men efteråt kunde jag inte säga ett ord”. Detta fenomen är inte alls särskilt underligt för den som känner till röstens fysiologi: Sångaren lyckades trots de svullna stämbanden pressa fram toner genom att spänna ännu mer och stämbanden reagerade naturligtvis med att svälla upp ännu mer efteråt.

Den onda cirkeln

Många sångare tror inte att det ger problem att sjunga med svullna stämband, eftersom rösten fungerar därför att stämbanden tvingas att pressas ihop med kraft. Sångaren fortsätter därför med att sjunga och med att spänna. Svullnaden blir bara värre ju mer sångaren fortsätter att irritera stämbanden, speciellt just där spänningarna påverkar stämbanden mest. Till sist kommer svullnaden att hindra resten av stämbanden från att tillslutas ordentligt. Detta startar en ond cirkel. Stämbanden sluter bara ihop där de är svullna, vilket ökar trycket på svullnaderna så att de sväller ännu mer. Förr eller senare får stämbanden mer eller mindre permanenta ”förtjockningar” som ligger mitt emot varandra på det mest svullna området.

Dessa ”förtjockningar” blir större och större och hindrar till slut stämbanden från att arbeta (se illustrationen). Nu fungerar rösten så dåligt att sångaren inte längre kan fortsätta sin karriär. Sångaren går till doktorn och får diagnosen ”stämbandsknutor”. Man kallar det stämbandsknutor när det finns svullnad på båda stämbanden mitt emot varandra.

ViciousCircle_SE

Röstvila, talpedagog eller operation

Om man får stämbandsknutor är det ett tecken på att det är något fel på tekniken. Man kan pröva en tid med total röstvila, dvs. varken sjunga, tala eller viska under 10-14 dagar, vilket ofta leder till att stämbandsknutorna försvinner av sig själva, utan annan behandling. Detta är som regel det snabbaste sättet att bli av med problemet.

Man kan bli hänvisad till en talpedagog, en logoped, som kan hjälpa till med att träna bort knutorna. Detta är ofta en långvarig process. ÖNH-specialisten kan också föreslå att operera bort knutorna. Efter operationen går det cirka 10 dagar innan stämbanden har läkt och under den perioden får sångaren varken tala eller sjunga.

Jag rekommenderar alltid röstvila som första åtgärd. Det är snabbt, billigt och utan biverkningar.

Oavsett metod är det viktigt att sångaren efteråt lär sig att sjunga med korrekt teknik, så att han/hon undviker röstskador i framtiden. Annars blir sångaren bara hes igen, sjunger vidare med den hesa rösten, blir ännu mer hes, tappar rösten och den onda cirkeln upprepas igen. Man måste kanske återigen genomgå en period av röstvila, träning hos talpedagog eller en operation.

Stämbandsknutor

Heshet är första tecknet på att en sångare har kommit på avvägar. Om du fortsätter att vara hes eller misstänker att du har begynnande stämbandsknutor, ska du gå till en specialist och få en diagnos. Om läkaren ställer diagnosen stämbandsknutor, oavsett de är begynnande eller permanenta, finns det mycket du själv kan göra, så att du kanske kan undvika en operation.

Bättre att förebygga, låt rösten vila

Det är bättre att förebygga skador innan rösten blir missbrukad och hes. Om rösten har blivit sliten behöver stämbanden vila! Det är ungefär som med en skavsårsblåsa: Den måste få vara ifred för att kunna läka. Om man fortsätter att irritera den, kommer den att fortsätta att vara svullen. För att bli av med en blåsa på foten måste man låta foten vara ifred och låta bli att använda skon som skaver. Behandla stämbanden på samma sätt. Låt bli att tala, ge rösten lugn och ro. Ta några dagars röstvila utan att säga ett enda ord. Skriv lappar till omvärlden istället.

Period med röstvilaLHmustnotspeak_SE

Om stämbandsknutor har konstaterats rekommenderar jag alltid att man tiger helt och hållet i en eller två veckor, beroende på hur uttalade knutorna är. Med röstvila menar jag: ATT INTE SÄGA ETT ENDA LJUD! Det är viktigt att du låter bli att viska eftersom detta tröttar rösten ännu mer än att tala som vanligt. Undvik att harkla dig. Låt stämbanden få lugn och ro och konversera genom att skriva lappar i stället. Denna metod är mycket effektiv och har inga biverkningar. Många människor upptäcker faktiskt att det är en värdefull upplevelse att inte tala på 14 dagar. Man kan uppleva en helt ny sida av sig själv.

Om det av någon orsak skulle bli absolut nödvändigt att tala, så gör det klart och med övertygelse, använd mycket stöd och undvik svalgspänningar. Det är inte någon bra idé att viska eller vara försiktig för ofta spänner man bara rösten mer genom att vara försiktig. Många människor låter bli att använda stöd för att kunna tala så svagt som möjligt, men det är faktiskt svårt och mycket tekniskt krävande att tala svagt på ett korrekt sätt, så använd hellre lite mer ljud och kom ihåg att ge bra stöd.

Avspänn rösten

Undvik spänningar omkring stämbanden, även när du inte talar eller sjunger. Detta gäller också när rösten är frisk. Försök slappna av, ta djupa andetag och känn att svalget öppnar sig vid inandningen. Behåll öppningen när du andas ut och var generellt uppmärksam på att inte spänna omkring svalget.

Tänk positivtLHlovehappienness

Det är viktigt att inte vara alltför bekymrad och orolig för stämbanden. Svalget reagerar ögonblickligen på våra känslor. Man vet hur det känns när man blir ledsen: Svalget snörper ihop, man får en ”klump” i halsen och kan inte kontrollera tivt och sänd varma, glada tankar till stämbanden.

Träna medan rösten vilar

Det är inte nödvändigt att sitta stilla och bara vänta under en röstvila. Man kan ånga rösten och utnyttja väntetiden till att öva andning och stöd, eftersom sådana övningar inte involverar själva stämbanden. Man kan också arbeta med kroppskännedom och styrketräning för att få den råstyrka man behöver för att skydda stämbanden framöver. Se upp så att du inte spänner i svalget under fysisk träning. Om man har arbetat målmedvetet under röstvilan går det snabbare att förbättra sin teknik när man börjar sjunga igen.

Att komma igång igen

Efter en vecka eller två är det dags för en ny diagnos hos specialisten:

 • Om knutorna är borta kan man börja träna rösten – nu med korrekt teknik – så att man undviker röstproblem iframtiden.
 • Om stämbandsknutorna inte har försvunnit helt, eller om det fortfarande finns svullnad, kan man ta ännu en veckas röstvila tills svullnaderna är helt borta.
 • Endast i ganska få fall, om någon förbättring inte inträffat,
  kan det vara nödvändigt med en operation, men även i dessa fall har röstvilan inte varit förgäves ifall man har arbetat med sin teknik under tiden.

Undvik svalgspänningarCorrectTechnique

När stämbanden har tillfrisknat, antingen tack vare röstvila, träning hos talpedagog eller operation, ska man lära sig att använda rösten utan de spänningar som från början orsakade röstproblemen. Om man kan undvika sådana påfrestande spänningar i framtiden är det möjligt att sjunga utan att någonsin igen skada rösten.

Svalgspänningar kan undvikas genom använda de tre grundprinciperna. Föreställ dig att du bildar en manege, en stor öppning, en mur (runt en fästning) omkring stämbanden, i vilken stämbanden har mycket plats att sträcka ut sig i.
Stämbanden tar inte skada av att man använder dem under långa tidspeioder, men de kan INTE tåla att arbeta med den extra belastning som spänningarna utgör.

För mycket slem

Om en sångare har en överproduktion av slem på sina stämband beror det kanske på en mer eller mindre konstant irritation av stämbandens slemhinnor. När slemhinnorna på stämbanden blir uttorkade eller irriterade bildas det automatiskt slem för att skydda stämbanden. Undersök vad denna irritation kan bero på. Den har kanske uppkommit på grund av en lätt infektion, allergi eller svalgspänningar.

Felaktig teknik

Det kan vara ett tecken på felaktig teknik om en sångare konstant får slem på stämbanden. Det är mycket vanligt att rösten skyddar sig med mycket slem, exempelvis efter ett ansträngande framträdande. Om man misstänker att tekniken kommit på avvägar, bör man komma ihåg de tre grund principerna,d.v.s. använda stöd och nödvändig twang samt undvika framskjuten käke och spända läppar.

Infektion

Vid en begynnande infektion bör man undvika att anstränga rösten. Sjung och tala så lite som möjligt och samla krafter till att bekämpa infektionen. Beroende på hur sjuk man är kan det vara nödvändigt att gå till doktorn och få antibiotika. Försök undvika att sjunga när du har feber.

Allergi

Om sången låter som den ska och sångaren inte känner fysiskt obehag vid sång, inte känner sig sjuk eller har ont i halsen kan det tänkas att den extra slemproduktionen beror på allergi. Försök hitta orsaken till allergin. Kanske har du redan en misstanke om vad du är allergisk emot? När dök symptomen upp? Vilka förändringar kan ha samband med dina symptom? Försök utesluta den faktor du tror orsakar allergin och se om det blir bättre. Ta reda på vad din kropp inte tål och undvik det. Gå eventuellt till en specialist som kan allergitesta dig.

”Morgonröst”

När man vaknar på morgonen låter rösten ofta lite luddig. Man har kanske till och med legat och sovit med öppen mun. Under alla omständigheter har man dragit luft fram och tillbaka över slemhinnorna hela natten så att slemhinnorna blivit uttorkade. När man vaknar och vill tala kan de uttorkade slemhinnorna inte utföra de snabba vibrationer som ger klara ljud och därför blir ljudet skrovligt och oregelbundet, s.k. morgonröst.

Det man då ska göra är att låta den naturliga slemproduktionen sköta sig själv. Då dröjer det inte länge förrän slemhinnorna är fuktiga igen, och rösten normal. Om man istället börjar harkla sig och därmed ”skrapar bort” slemmet, kommer slemhinnorna att producera ännu mer slem för att täcka den torra fläcken. Detta får en del sångare att harkla sig igen och då måste slemhinnorna åter producera nytt slem som sångaren så kan harkla bort och så kan sångaren och slemhinnan hålla varandra sysselsatta resten av dagen.

Att harkla sigt

En harkling innebär att man avlägsnar slemmet från stämbandens slemhinnor. Det är inte skadligt utan kan tvärtom vara en livsviktig funktion om slemmet är på väg ner i luftstrupen, men det kan irritera slemhinnan om man harklar sig för ofta och för kraftigt. Istället för att harkla bort slemmet ska du låta det sitta kvar tills det har täckt uttorkade ”fläckar” på slemhinnan. Använd rösten och bry dig inte om att den låter luddig. Börja lite försiktigt med att nynna eller tala och snart kommer stämbandens snabba svängningar att skaka loss överflödigt slem.
Det finns också ett annat säkert sätt att få bort överflödigt slem, nämligen genom att stänga munnen och passagen till näsan (eller nypa ihop näsan)och samtidigt försöka suga inåt medan man sväljer. Då uppstår ett undertryck som kan suga bort det överflödiga slemmet från stämbanden.

Förebyggande och akut hjälp

Även om en sångares röst låter som om den är sliten eller kanske helt och hållet har försvunnit, kan det ofta avhjälpas på några få timmar. En stor del av vårt arbete på Complete Vocal Institute består i att ge akut hjälp. Jag tillkallas till inspelningsstudios eller konsertturnéer där en sångare behöver hjälp med ett tekniskt svårt uppdrag eller har fått akuta röstproblem. Vad som ska göras beror på omständigheterna. Men först ber jag alltid sångaren söka upp en specialist som kan titta på stämbanden med stelt endoskop eller fiber-optik, och helst också med stroboskopi för att ställa en diagnos.

 • Ofta får jag beskedet att läkaren inte kunnat hitta något särskilt fel på stämbanden trots att alla kan höra att sångaren är så hes att han/hon inte kan genomföra konserten. Här kan man, med några få timmars arbete, avlägsna spänningarna omkring stämbanden så att rösten kommer tillbaka. Nu kräver stödet bara mer kraft. Om sångaren är fysiskt stark och kan ge den extra kraften, kan konserten genomföras.
 • Ofta är stämbanden röda och irriterade utan tecken på skada. Att lösa upp svalgspänningar kan också här ge sångaren möjlighet att genomföra sin konsert och undvika yt terligare slitage.
 • Ibland är rösten uppenbart sliten och har kanske begynnande stämbandsknutor. Här är det inte mycket man kan göra. Sådana stämband behöver vila! I dag har läkarna dock möjlighet att ge olika typer av medicin som får svullnaden att gå ner så att konserten kan genomföras. Detta kan inte alltid rekommenderas. Stämbanden behöver vila. Om man fortsätter att sjunga har man kanske bara förvärrat eller skjutit upp problemet.

Även rutinerade sångare kan plötsligt börja att spänna kring stämbanden och ibland kan spänningarna vara så kraftiga att sångaren nästan inte kan säga ett enda ljud.

Akut hjälp per telefon

I vissa fall finns det inte tid så att jag kan hinna träffa en sångare före en konsert och därför måste vi arbeta via telefon. Vid akut hjälp per telefon är det en fördel att ha arbetat med sångaren tidigare.

Orsaken till röstproblem

Uttorkade slemhinnor, för mycket slem, dåliga monitorsystem (högtalare som används på scenen för att sångaren ska kunna höra sig själv) osv. kan ge sångaren en känsla av att rösten inte fungerar som den ska, så att sångaren kommer på
RöstpRoblem
avvägar beträffande sin teknik. När rösten inte reagerar som den brukar, börjar sångaren ofta kompensera med svalgspänningar. Dessa hindrar rösten ännu mer från att arbeta som den brukar, och följden blir nya spänningar.
Det är viktigt att se till att man inte kommer på avvägar och hamnar i en ond cirkel där teknik ersätts av just svalgspänningar!

Betydelsen av fysisk styrka

Ofta uppstår röstproblemen för att sångarens krafter tar slut. Om en sångare blir trött under en ansträngande turné eller under långvariga inspelningar, så saknas den kraft som behövs för att stödja tonerna så att svalgspänningar undviks. Detta känner många sångare av mot slutet av en konsert. Sångaren har inte mer ork och rösten känns trött. Spänningarna belastar nu stämbanden. Att sjunga med svalgspänningar tär ännu mer på krafterna, vilket naturligtvis gör sångaren ännu tröttare. Det är oftast de höga tonerna som först misslyckas och volymen blir svagare.

Om sångaren inte får svalgspänningarna avlägsnade genom att vila ut ordentligt, och inte får förnyade krafter, utvecklas nya spänningar. Sångaren börjar känna sig hes och hesheten blir undan för undan värre och värre. Till sist kan rösten vara så spänd att det blir nödvändigt att tillkalla akut hjälp för att slippa ställa in resten av turnén eller studioarbetet.

Sömn

Det är viktigt att få den sömn man behöver, särskilt under en mycket krävande turné. Utan tillräcklig sömn får stämbanden inte lugn och ro så att de kan återhämta sig och läka de irritationer som de eventuellt utvecklat under dagen. Sömnen är också viktig för att kunna återuppbygga sin fysiska styrka till stödarbetet.
Behovet av sömn är individuellt. Du bör veta hur mycket sömn du behöver och respektera detta, om du vill klara dig helskinnad genom en krävande period.

Mat och dryck

Många sångare blir överösta med välmenta råd när de blir hesa. Råd som t.ex. ”en äggula med tabasco”, ”varm mjölk med honung (honung smörjer ju så bra)”, ”några droppar bläck i ett glas vatten”, ”absolut ingen choklad”, ”alltid något varmt”, ”alltid något kallt” o.s.v. Eftersom det inte är möjligt att testa alla råd, hur ska man då veta vilka som fungerar och vilka som inte gör det?
Om man känner till kroppens anatomi, så vet man att stämbanden sitter tvärs över luftstrupen (trachea) och att allt man äter eller dricker hamnar i matstrupen (esofagus) och inte i luftstrupen. Mat och dryck kommer därför aldrig i kontakt med stämbanden, om man inte sätter det i vrångstrupen och DET har jag trots allt aldrig hört någon föreslå. Själva tanken att mat och dryck ”smörjer rösten” är alltså inte logisk.
Å andra sidan kan mat och dryck mycket väl påverka en del sångare t.ex. en avslappnande eller rent psykologisk effekt. Du är själv bäst på att bedöma om det hjälper att äta eller dricka något bestämt eller inte. Om du tycker att det hjälper så fortsätt med det för all del, förutsatt att det inte på något sätt är skadligt.

ÅngaLHsteaming

Ånga som inandas kommer i direkt kontakt med stämbandens slemhinnor, så om du är hes kan du andas in ånga med kamomill eller andra örter t.ex. timjan. Undersök vad som passar dig bäst.

Ta en skål, en stor handduk och en timer. Lägg en handfull kamomillblommor i skålen och häll kokande vatten över. Ställ timern på max. 10 minuter, lägg handduken över huvudet och inhalera ångan. Akta dig så att du inte bränner dig, men låt inte vattnet med kamomill stå tills det blivit svalare. Vissa eteriska oljor som är bra för slemhinnorna friges nämligen under de första tio minuterna. Andas genom både näsa och mun.

Låt bli att tala i minst 30 minuter efter att inhalerat ångan, eftersom det är viktigt att slemhinnorna får vila. När du börjar tala igen så gör det lite försiktigt. Låt bli att harkla bort slemmet från slemhinnorna, dvs. genom att harkla dig. Låt det sitta kvar även om rösten låter underlig. När slemhinnorna är redo skakas det överflödiga slemmet lätt bort.
Man kan använda ånga på detta sätt så ofta man behöver. Kom bara ihåg att vara tyst under 30 minuter efteråt. Låt slemmet sitta kvar tills det skakas loss av sig självt och sluta med ångandet cirka 4 timmar innan du ska sjunga.

Alkohol

Alkohol kan försvåra sång, eftersom den gör så att blodkärlen utvidgar sig. Efter ett rejält ”festande” ser man ofta att ögonvitorna blir röda på grund av att blodkärl som normalt inte kan ses har utvidgats och blivit synliga.
Det samma sker med blodkärlen i stämbandens slemhinnor som utvidgar sig så att en liten lätt svullnad kan uppstå. Somliga sångare märker detta, genom att det blir svårare och kräver mer kraft att ta de höga tonerna.

Det är individuellt hur mycket alkohol en sångare kan tåla innan slemhinnorna sväller. Vissa kan känna att det blir svårare att sjunga efter bara ett par öl, medan andra kan dricka häpnadsväckande mängder utan att besväras av det. Känn dina egna gränser och respektera kroppens varningssignaler.

Rökning

När rök inhaleras och på så sätt kommer i kontakt med stämbandens slemhinnor, kan det irritera dem. Rök har en tendens att torka ut slemhinnorna och då uppstår det risk för svalgspänningar. I musikbranschen kan det vara svårt att helt undvika rök och det är individuellt hur sångare och deras slemhinnor reagerar på rök. Jag känner sångare som inte kan tåla en enda cigarett och jag har träffat sångare som rökte cigarrer hela dagen lång utan att det kunde höras på deras röster. Känn dina egna gränser och respektera kroppens signaler.

Låt mig med detsamma slå fast att jag inte rekommenderar sångare att röka! Om man redan är rökare bör man vara uppmärksam på att det nödvändigtvis inte är en bra ide att sluta röka inför ett krävande uppdrag som t.ex. en studioinspelning eller turné. FRÅNVARON av rök kan nämligen också ha en kraftig inverkan på en rökares röst. När röstens slemhinnor konstant påverkas av rök, kompenserar de den uttorkande effekten genom att producera mera slem. Det är på det sättet ”balansen”, d.v.s. normal fuktighetsgrad, behålls i rökares slemhinnor. Om man slutar röka kommer slemhinnorna att producera samma mängd slem, men utan rökens uttorkande effekt blir detta för mycket. Resultatet av en större mängd slem gör det svårare att kontrollera stämbanden. Det betyder att även om sångaren vill ge sin röst extra bra förutsättningar exempelvis inför en krävande turné, kan resultatet faktiskt bli det motsatta.

När allt kommer omkring har icke-rökare generellt sett bättre hälsa än rökare – inte bara beträffande rösten. Det är därför absolut en fördel att sluta röka. Det kan ta kortare eller längre tid för rösten att vänja sig vid de nya förhållandena. Detta är individuellt, men som regel tar det från ett par veckor upp till 3-4 månader.

Håll fast vid korrekt teknik

Det bästa man som sångare kan göra, oavsett vilka ovanligheter eller störningar man blir utsatt för, är att hålla sig till den teknik man behärskar och VET fungerar. Även om rösten inte låter som den brukar, så ska du fortsätta att använda din teknik. Om du t.ex. håller på att bli hes och tonerna därför kräver dubbelt så mycket styrka som vanligt, ska du ge dubbelt så mycket stöd och behålla känslan av att sjunga utan svalgspänningar.
Detsamma gäller när monitorförhållandena är dåliga. Gör som du brukar och låt bli att sjunga starkare bara för att du inte kan höra dig själv.
Vänj dig vid att sjunga mer på den fysiska känslan av att sjunga korrekt, än efter det du hör, så lockas du inte på villovägar av omständigheter som du inte är van vid.