Olika inlärningssätt

Alla lär sig på olika sätt. För att kunna lösa ett problem behöver vissa sångare förstå den teoretiska bakgrunden, några ska känna sig fram rent fysiskt, medan andra behöver arbeta via ljudet genom att höra, känna igen eller härma. En del lär sig genom att se teckningar och översikter och andra använder föreställningsförmågan för att hitta lösningen på sina problem.

För att ta hänsyn till dessa olika inlärningssätt kommer varje ämne i boken att innehålla:

  • Anatomiska och fysiologiska förklaringar.
  • Fysiska instruktioner.
  • Ljudexempel
  • Illustrationer.
  • Exempel på föreställningsbilder och sinnesförnimmelser.

Den ena metoden är inte viktigare eller bättre än den andra. De anatomiska och fysiologiska förklaringarna är med för att vissa sångare tycker att de är värdefulla. Andra däremot tycker kanske inte att de är särskilt användbara och upplever dem som distraherande. Teknikerna i denna bok förutsätter inte att man nödvändigtvis ska förstå sin anatomi eller fysiologi och kunna uppfatta den med känseln. Man ska därför inte låta sig överväldigas av sådana förklaringar. De olika inlärningssätten är möjligheter. Det står var och en fritt att hitta det tillvägagångssätt som han eller hon tycker är lättast och tycker ger bäst resultat. Dock kan det vara praktiskt att läsa igenom alla metoderna, dels för att det ofta är användbart att se saker och ting ur olika perspektiv , dels för att en förklaring ofta kan komplettera en annan.

Lär känna kroppens anatomi

Jag rekommenderar att sångare bör vara så medvetna som möjligt om vad som händer i kroppen medan man sjunger. Därför försöker jag använda korrekt anatomisk terminologi i hela boken. Om man känner till röstens anatomi och fysiologi samt vet hur den ska användas är teknikerna lättare att förstå och då blir det också enklare att göra något åt sina röstproblem. Exempelvis blir det lättare att se vad som är goda respektive dåliga råd, eller bara myter, om vad som är korrekt teknik. Jag uppmanar alla att studera röstens fysiologi och anatomi och med hjälp av sunt förnuft finna den teknik som känns bäst.

Hitta huvudproblemet

När man håller på att lära sig något kan det vara svårt att bedöma vad man först och främst bör koncentrera sig på och vad som är mindre väsentligt. För att hjälpa dig med detta beskriver jag teknikerna som presenteras i denna bok i kapitlet “Komplett Sångteknik på fyra sidor”. Det ger dig överblick innan du tar itu med detaljerna.

Även om varje ämne i boken är grundligt beskrivet betyder det inte att alla ämnen är lika viktiga för alla sångare. Sångare är olika, och vissa avsnitt kommer att vara väsentliga för en sångare men inte för en annan.

Som med all annan undervisning gäller det först och främst att hitta huvudproblemet istället för att dyka ner i alla små problem man stöter på under arbetet. Om man hittar huvudproblemet och löser det kommer en mängd andra problem att lösas samtidigt. Det är lättare och mer effektivt att koncentrera sig på ett problem i taget istället för många olika. När du har fått överblick över teknikerna, föreslår jag att du prövar dig fram avsnitt för avsnitt, för att på så sätt lokalisera ditt huvudproblem.

Ta ansvar själv

Det är viktigt att sångare själva tar ansvar för sin utveckling istället för att vara beroende av en lärare.
Inte ens den bästa lärare i världen kan lära dig något om du inte själv tar undervisningen till dig och arbetar med den. När allt kommer omkring väljer du själv ut det du kan använda av undervisningen och väljer bort det som du inte kan få att fungera eller det du inte bryr dig om.

Det är inte svårt att avgöra om du är på rätt väg när du övar. Korrekt teknik ska resultera i kontinuerlig förbättring av din sång. Det finns ingen anledning att ta sånglektioner under flera år, om du inte tycker att den instruktion du får gör det lättare att sjunga och leder dig närmare dina mål.

Lita på din egen smak, omdömesförmåga och känsla. Att experimentera ger förnyelse och individualitet är värdefullt. Känn, lyssna och välj. Pröva tekniken och öva tills du har lärt dig det du vill kunna. Låter tonen som du vill att den ska låta? Om inte, vad fattas? Försök hitta det och följ din egen intuition och smak. Varför sjunga med ett ljud du inte vill ha? Det är ingen annan än du själv som kan skapa DIN karriär. Kanske är din karriär baserad på just det faktum att du är annorlunda och låter på ett annat sätt än alla andra. Därför ska du alltid själv bedöma och bestämma om du närmar dig ditt mål eller inte.

Lärarens personliga smak är enligt min uppfattning oväsentlig. Som jag ser det är lärarens uppgift enbart att hjälpa sångarna med att på ett hälsosamt sätt uppnå det sångsätt som sångarna själva önskar. Exempelvis genom att höra var eventuella svalgspänningar sitter och komma med förslag hur sångaren kan få bort dem. Kanske kan en lärare också föreslå andra möjligheter beträffande sound, men läraren måste lämna det konstnärliga valet åt sångaren.

Så övar du

Rösthälsa

Det första en sångare måste lära sig är att inte förlora rösten. När du förlorar rösten måste du sluta sjunga tills rösten kommer tillbaka. Dessutom är det svårt att experimentera ifall du är hes eftersom rösten då inte reagerar som den brukar. En sångare måste vara mycket skicklig för att inte börja kompensera med svalgspänningar när rösten är sliten. Så länge rösten är frisk kan man öva och experimentera tills man uppnår sina mål.

Muskelminne

När man sjunger något igen och igen kan hjärnan minnas handlingen. Detta kallas att man bygger upp sitt muskelminne. Det betyder att musklerna blir vana att reagera på ett bestämt sätt och kommer att lära sig att göra det automatiskt i framtiden. Så det är viktigt att öva in hälsosamma rutiner eftersom dessa verkligen kommer att vara en stor hjälp för ditt ”muskelminne”

När du övar är det viktigt att du koncentrerar dig och undviker att göra för många fel. Generellt är det bättre att utföra lätta övningar felfritt än svåra övningar med fel. Om samma övning misslyckas tre gånger i rad är den för svår och du riskerar att skapa svalgspänningar om du fortsätter med den. Spänningar uppstår när någon eller några av musklerna i svalget arbetar för hårt eller spänns vid fel tidpunkt. Det hindrar rösten från att fungera fritt, lätt och väl. Du måste göra övningen lättare så att du lyckas med den vokala arbetsuppgiften. Lär dig hur det känns när du sjunger korrekt och öva in dessa hälsosamma rutiner i ”muskelminnet”. Så småningom känner rösten bara till sunda rutiner och du behöver inte längre använda särskilt mycket tid åt tekniska svårigheter.

Lita på dig själv

En huvudregel som inte kan upprepas för ofta är att det aldrig får göra ont eller vara obehagligt att sjunga. Om något låter fel, känns fel eller obehagligt, så försöker rösten tala om för dig att det är något du gör som är fel. Lita alltid på det du själv känner, för det är bättre och mer direkt än den bästa lärarens öra.

Sång ska alltid kännas behagligt

  • Tekniken ska ha den avsedda effekten med det samma annars övar man inte på rätt sätt.
  • Om en övning gör ont, känns obehaglig eller fel så ÄR det fel. Du är den enda som kan känna hurdet känns. Lita därför alltid på ditt eget omdöme.
  • Träna alltid på ett sådant sätt att det så mycket som möjligt liknar den verkliga situation du ska använda tekniken i. Exempelvis bör musiker som sitter ner och sjunger på scenen också öva sittande.

Övningar ska vara enkla

Många sångare frågar efter särskilda övningar för att lösa specifika problem, men jag tror inte att övningarna i sig har någon betydelse, utan det som betyder något är däremot SÄTTET att arbeta med dem. All koncentration ska samlas kring precis HUR, du arbetar med rösten under övningen. Slutmålet är att du utan hinder ska kunna sjunga alla kombinationer av toner och alla intervallsprång.

Eftersom hela uppmärksamheten ska ägnas åt att inarbeta korrekt teknik föreslår jag att övningarna görs så enkla som möjligt. Då kan man koncentrera sig helt och hållet på kroppens arbete. Jag tror det tar för mycket av koncentrationsförmågan att hålla reda på en invecklad övning samtidigt som man löser sitt tekniska problem. Därför är bokens övningar lätta och tar bara upp ett tekniskt problem i taget.

Övningarna i boken kan alltid ersättas av andra, eftersom melodislingorna i sig inte har någon större betydelse. Det har däremot SÄTTET du arbetar med övningarna på.
Om du vill använda andra övningar, kan du alltså göra det.

Sånger istället för invecklade övningar

När man kan utföra enkla övningar med korrekt teknik har man en fast grund från vilken man kan ta itu med de problem sångerna innehåller. Jag tycker inte det finns någon anledning att arbeta sig igenom invecklade och svåra rytmiska och melodiska förlopp för att träna rösten. Ta hellre itu med en sång och de faktiska problem som finns i den. Varje gång du sedan stöter på ett tekniskt problem återvänder du till en enkel övning och använder all koncentration på att lösa detta tekniska problem. När du har tagit reda på HUR du löser problemet kan du överföra tekniken till sången.

Om du längre fram blir trött på att öva durskalor och behöver inspiration till egna utsmyckningar och improvisationer kan du använda andra skalor t.ex. moll, blues eller pentatoniska till dina övningar.

Transponera övningar

När du behärskar övningarna i en tonart kan du öva dem i andra tonarter så att du gradvis lär dig behärska samma övning på alla tonhöjder. Detta kallas att transponera och det ger god kännedom om de faktorer du måste tänka på i de olika tonarterna.

Individuellt träningsprogram

Sätt ihop ditt eget träningsprogram själv så att du tränar just de delar av tekniken som du anser att du behöver arbeta med.
Du kan ändra ditt träningsprogram efter behov så att det alltid passar till de problem du har, vad du måste kunna och hur lång tid du har till ditt förfogande.

Hur länge bör jag öva?

Det finns många myter om hur länge en sångare bör öva. Återigen är det, som med allt annat inom sång, olika från person till person. En sångare ska bedöma hur länge han/ hon kan koncentrera sig och hur länge han/hon har energi och krafter till träningen. Det är viktigt att känna till sin egen gräns och inte öva mer än man förmår. Övning utan koncentration, eller när krafterna tagit slut, kan göra mer skada än nytta. I sådana situationer kan det ske att du övar med hjälp av felaktig teknik som det kan kräva många timmars arbete att få bort. Med andra ord så är det bättre att inte öva än att fortsätta med en dåligt utförd övning.

Öva tillsammans med andra sångare

Öva tillsammans med andra sångare så ni kan ge varandra stöd och uppmuntran. Det är roligare och dessutom hör flera öron ofta bättre än enbart dina egna gör. Det är som regel också lättare att höra en annan sångares fel än sina egna. Så därför: Träna tillsammans, hjälp varandra och kom ihåg att ha roligt!

Åter igen: Lita alltid på dig själv och blanda inte ihop smak och teknik. Det är bara du själv som kan göra dina konstnärliga val och avgöra vilket ljud du vill sjunga med.

Använd exakt rätt vokalljud

För att teknikerna ska fungera som avsett är det otroligt viktigt att man ser till att uttala de givna vokalerna hundraprocentigt korrekt och kan känna igen precis den vokalnyans som nämns.

Om du gör fel vokalljud kan du riskera att vissa funktioner, tonhöjder och klangfärger inte kan uppnås. Därför är det viktigt att du tar dig tid att förstå exakt vilken vokal som menas. Detta görs bäst genom att använda mycket tid till att lära dig vokalljuden från CVT Sound Library (CVT är en förkortning för Complete Vocal Technique) och jämföra dem med de ord som används på svenska. Olika språk och dialekter kan lätt förleda dig att tro att du använder korrekt vokal. Därför ska man i början verkligen ägna tid åt att lära sig de exakta vokalljuden.

Om du tar fel bland de olika vokalljuden kan du få problem med att använda funktionerna Curbing, Overdrive och Edge (f.d. Belting) därför måste du vara helt säker på exakt hur vokalljudet ska vara innan du påbörjar övningen.

Det finns många ord som uttalas väldigt olika beroende på vilken dialekt man har och dessutom finns vissa vokalljud inte i vissa språk – trots detta är det viktigt att känna till det exakta vokalljudet så som det låter i ljudexemplen i CVT Sound Library eftersom exakt dessa vokalljud ofta är en förutsättning för att uppnå vissa funktioner. Ord kan uttalas olika beroende på vilken dialekt man har, därför uppmanar jag alla att lyssna på ljudexemplen så att de får precis det uttal som vi använder i denna bok.