Erilaiset oppimistavat

Jokainen oppii eri tavalla. Joidenkin laulajien täytyy saada ymmärtää ongelman teoreettinen kuvaus jotta he pystyvät ratkaisemaan sen. Jotkut etenevät fyysisten tuntemusten nojalla, toiset taas kuuntelemalla ja jäljittelemällä. Jotkut oppivat parhaiten katsomalla kuvia, toiset taas mielikuvien ja tuntemusten kautta.

Kirjan jokaisessa luvussa on jokaiselle jotakin erilaisten oppimistapojen kannalta hyödyllistä:

  • Anatomisia ja fysiologisia selityksiä
  • Fyysisiä suoritusohjeita
  • Ääniesimerkkejä
  • Kuvia
  • Esimerkkejä mielikuvista ja tuntemuksista

Oppimistapoja ei voi asettaa paremmuusjärjestykseen. Joidenkin laulajien mielestä anatominen ja fysiologinen tieto on hyödyllistä. Toiset eivät kaipaa sitä ja pitävät sitä jopa häiritsevänä. Kirjan tekniikoiden käyttäminen ei edellytä anatomian tai fysiologian tuntemusta. Erilaisista selityksistä ei pidä hämääntyä; ne ovat erilaisia oppimistapoja tukevia apuneuvoja. Jokaisen laulajan pitää valita itselleen sopiva oppimistapa ja parhaat keinot saada tuloksia. Kannattaa kuitenkin käydä läpi eri selitystavat jo senkin vuoksi, että asioiden tarkastelu eri näkökulmista auttaa ymmärtämään niitä paremmin, ja selitystavat täydentävät toisiaan.

Anatomia

Suosittelen perehtymistä siihen, mitä laulajan kehossa itse asiassa tapahtuu kun hän laulaa. Käytän kuvauksissani oikeita anatomisia termejä. Lauluäänen anatomian ja fysiologian tuntemus auttaa laulajaa ymmärtämään miten hän käyttää ääntään ja helpottaa tekniikoiden oivaltamista ja soveltamista lauluäänen ongelmien ratkaisemiseksi. Tämä tieto auttaa myös arvioimaan, ovatko annetut neuvot hyödyllisiä vai eivät, sekä tunnistamaan ”oikeaa” laulutekniikkaa koskevat myytit. Kannustan jokaista laulajaa opiskelemaan lauluäänen anatomiaa ja fysiologiaa, koska silloin on helpompi päätellä terveellä järjellä mitkä tekniikat soveltuvat itselle parhaiten.

Tunnista keskeisin ongelma

Oppiessa on usein vaikea hahmottaa, mikä on keskeistä ja mikä vähemmän tärkeää. Tämän vuoksi kirjan alussa on neljän sivun mittainen yhteenveto CVT:n tekniikoista, jotta saat yleiskuvan kirjan aihealueista ennen yksityiskohtiin perehtymistä.

Jokainen aihealue käsitellään yksityiskohtaisesti, mutta kaikki asia ei ole jokaiselle laulajalle yhtä tärkeää. Laulajat ovat yksilöitä; eri asiat ovat eri laulajille tärkeitä. Kuten kaikessa opettamisessa, tärkeintä on keskittyä keskeisimpään ongelmaan eikä eksyä puuttumaan kaikkiin yksityiskohtiin, joita matkan varrella tulee vastaan. Kun keskeisin ongelma tunnistetaan ja ratkaistaan, ratkeaa muitakin ongelmia siinä sivussa. On helpompaa ja tehokkaampaa keskittyä yhteen ongelmaan kerrallaan. Kun olet lukenut yhteenvedon, ehdotan keskittymistä keskeisimmän ongelmasi tunnistamiseen käymällä tärkeiksi kokemiasi aihealueita läpi yksi kerrallaan.

Ota vastuuta itsestäsi

Laulajana sinun on tärkeää ottaa vastuuta omasta kehityksestäsi sen sijaan, että luottaisit vain opettajaan. Maailman paraskaan opettaja ei pysty opettamaan sinulle mitään, jos et ota opetusta vastaan ja sovella sitä. Loppujen lopuksi sinun on itse päätettävä, mikä osa opetuksesta on sinulle hyödyllistä ja mikä ei.

On helppoa arvioida, onko harjoittelusi oikean suuntaista. Käyttämällä tekniikoita oikein laulamisesi pitäisi parantua koko ajan. Ei ole mitään järkeä käydä tunneilla vuosikausia jos sinusta tuntuu siltä, että saamasi opetus ei tee laulamisesta yhtään helpompaa tai auta sinua saavuttamaan tavoitteitasi.

Luota omaan makuusi, arvostelukykyysi ja aisteihisi. Kokeilu auttaa uudistumaan; yksilöllisyys on tärkeää. Tunne, kuuntele, ja valitse. Kokeile tekniikkaa ja harjoittele, kunnes olet oppinut sen, mitä haluat tehdä. Pystytkö tuottamaan haluamasi äänen? Jos et, niin mitä puuttuu? Yritä löytää puuttuva osatekijä vaistosi ja makusi avulla. Miksi käyttäisit ääntä, josta et pidä? Vain sinä voit päättää oman urasi valinnoista, ja ehkä urasi tarkoitus onkin kuulostaa erilaiselta kuin kukaan muu. Ole oma kriitikkosi ja arvioi, oletko pääsemässä lähemmäksi tavoitteitasi.

Minusta opettajan henkilökohtainen maku on epäolennainen asia. Opettajan tehtävä on vain auttaa laulajaa saavuttamaan haluamansa laulutapa terveellisellä tavalla; opettaja pystyy esimerkiksi kuulemaan lauluäänestä, jos laulajalla on kuroumia ja ehdottamaan miten laulaja voisi vapautua niistä. Opettaja voi myös ehdottaa vaihtoehtoisia äänenkäyttötapoja, mutta viime kädessä taiteellinen päätösvalta on laulajalla itsellään.

Miten harjoitella

Terve ääni

Ensiksi sinun on opittava olemaan menettämättä lauluääntäsi. Jos lauluääni menee, niin lopeta harjoittelu kunnes se palautuu. Ääni käheänä on vaikea tehdä kokeiluja, koska laulaminen ei silloin toimi normaalisti. Vain harjaantunut laulaja pystyy laulamaan väsyneellä lauluäänellä vahingoittamatta sitä. Mutta kun lauluääni on hyvässä kunnossa, pystyt harjoittelemaan ja kokeilemaan erilaisia asioita, kunnes olet saavuttanut tavoitteesi.

Lihasmuisti

Kun laulat jotain toistuvasti, aivosi taltioivat suorituksen. Tätä kutsutaan ”lihasmuistiksi”: lihakset tottuvat toimimaan tietyllä tavalla tietyissä tilanteissa ja ennen pitkää toimivat automaattisesti. On tärkeää luoda itselleen terveellisiä rutiineja lihasmuistin harjoittamiseksi.

Keskity kun harjoittelet ja vältä virheitä. On parempi tehdä helppoja harjoituksia virheettömästi kuin vaikeita harjoituksia virheiden kanssa. Jos epäonnistut saman harjoituksen kanssa kolme kertaa peräkkäin, niin harjoitus on siinä tilanteessa liian vaikea. Sen jatkaminen vain kuroo kurkkua, kun kurkun lihakset tekevät liikaa työtä tai jännittyvät väärään aikaan. Tämä estää lauluääntä toimimasta vapaasti ja helposti. Harjoituksen on oltava riittävän helppo, jotta se palvelee lauluääntä. Opi tuntemaan, milloin ääni tuntuu ”oikealta”, ja harjoita lihasmuistiasi terveillä rutiineilla. Ennen pitkää lauluäänesi tuntee vain nämä terveet rutiinit, etkä joudu käyttämään niin paljoa aikaa teknisiin ongelmiin.

Luota itseesi

En voi korostaa liiaksi sitä, että laulaminen ei saa koskaan sattua tai tuntua epämukavalta. Jos jokin asia ei kuulosta oikealta, tai tuntuu väärältä, tai tuntuu epämukavalta, niin lauluäänesi yrittää kertoa sinulle, että teet jotain väärin. Luota tuntemuksiisi – ne ovat hyödyllisemmät kuin parhaimmankaan opettajan korvat.

Laulamisen on aina tunnuttava mukavalta

  • Tekniikan on vaikutettava toivotulla tavalla heti; jos näin ei käy, niin käytät tekniikkaa väärin.
  • Jos harjoitus sattuu tai tuntuu epämukavalta tai muuten väärältä, niin se ON väärin. Sinä olet ainoa, joka tietää miltä se tuntuu, joten luota omaan arvioosi.
  • Harjoittele todenmukaisissa oloissa aina kun mahdollista. Jos joudut tositilanteessa laulamaan istualtasi, niin harjoittele myös istuen.

Helpot harjoitukset

Monet laulajat pyytävät räätälöityjä harjoituksia tiettyjen ongelmien käsittelemiseksi. Minusta tärkeää ei ole niinkään se MITÄ harjoitellaan vaan se MITEN harjoitellaan. Sinun on keskityttävä täysin siihen, MITEN käytät lauluääntäsi harjoituksen aikana. Sinun tulee pyrkiä siihen, että pystyt laulamaan kaikki mahdolliset sävelet ja intervallit esteettä.

Koska sinun täytyy keskittyä tekniikan oikeaan hallintaan, harjoitusten tulisi olla niin yksinkertaisia kuin mahdollista. Silloin pystyt keskittymään kehon hallintaan. Minusta on hankalaa yrittää hallita monimutkaista harjoitusta ja keskittyä teknisiin ongelmiin samanaikaisesti. Siksi tässä kirjassa annetut harjoitukset ovat helppoja, ja jokainen niistä on suunnattu tietyn teknisen ongelman hoitamiseen.

Muitakin harjoituksia voi käyttää, sillä ei ole niinkään tärkeää mitä sävelkulkuja harjoituksissa on. Tärkeää on se, MITEN harjoituksia käytetään. Voit aivan hyvin käyttää joitakin muita harjoituksia kuin tässä annettuja.

Oikeita lauluja eikä monimutkaisia harjoituksia

Kun olet oppinut laulamaan yksinkertaisia harjoituksia oikealla tekniikalla, sinulla on vankka perusta laulujen sisältämien haasteiden käsittelyyn. Minusta ei ole mitään mieltä käydä läpi rytmisesti ja melodisesti monimutkaisia ääniharjoituksia. Ota sen sijaan jokin oikea laulu ja keskity ratkomaan sen sisältämiä ongelmia. Kun törmäät tekniseen ongelmaan, ota jokin yksinkertainen harjoitus ja keskity sen ongelman ratkaisemiseen. Sitten kun olet selvittänyt tämän ongelman, siirrä sen ratkaisu ao. laulun esitykseen.

Jos väsyt laulamaan duuriasteikkoja, voit kehittää muunteluja improvisointitaitojasi muilla asteikoilla kuten molliasteikoilla, pentatonisella tai blues-asteikolla.

Harjoitusten sävellaji

Kun osaat harjoitukset yhdessä sävellajissa, siirrä (transponoi) niitä toisiin sävellajeihin, jotta saat käsityksen siitä, millaisia tekijöitä on otettava huomioon kun laulat eri sävellajeissa.

Henkilökohtainen harjoitusohjelma

Kokoa henkilökohtainen harjoitusohjelma niistä tekniikoista, joita koet tarvitsevasi. Muokkaa harjoitusohjelmaa sen mukaan, mitä teknisiä ongelmia sinulla on, mitä tarvitset ja paljonko aikaa sinulla on käytettävissäsi.

Miten pitkään harjoitella?

Erilaisia myyttejä liittyy siihenkin, miten pitkään laulajan pitäisi harjoitella. Mutta niin kuin kaikki muukin laulamiseen liittyvä, harjoitusaika on yksilöllinen asia. Laulajan on itse arvioitava, kuinka kauan hän jaksaa keskittyä ja harjoitella tehokkaasti. Pitää tuntea omat rajansa eikä harjoitella enemmän kuin jaksaa. Harjoittelemisesta ilman keskittymistä tai energiaa voi olla enemmän haittaa kuin hyötyä. Saatat käyttää tekniikoita virheellisesti, minkä korjaamiseen voi mennä kauan aikaa. On parempi olla harjoittelematta kuin harjoitella huolimattomasti.

Harjoittele muiden laulajien kanssa

Harjoittele muiden laulajien kanssa, jotta voitte tukea ja rohkaista toisianne. Harjoittelu on näin hauskempaa, ja useampi korvapari kuulee paremmin. On usein helpompi kuulla toisten laulajien virheitä kuin omansa. Luota omaan arvostelukykyysi, mutta älä sekoita henkilökohtaista makua tekniikkaan. Vain sinä voit tehdä taiteellisia valintoja sen suhteen, miltä haluat lauluäänesi kuulostavan.

Käytä puhtaita vokaaleja

On erittäin tärkeää ääntää vokaalit sataprosenttisesti oikein. Vokaalien täsmällisyys on edellytys tekniikoiden toimimiselle. Jos käytät vääriä vokaaleja, et ehkä pysty tuottamaan tiettyjä moodeja, säveltasoja tai äänen värejä. Opettele vokaalien muodostaminen CVT-äänikirjaston avulla. Eri kielissä ja eri murteissa on erilaisia vokaalivärejä. Varmista jäljittelemällä ja harjoittelemalla, että toistat harjoitusten vokaalit täsmällisesti. Vokaalien epätäsmällisyys voi estää sinua tuottamasta Curbing, Overdriveja Edge-moodeja.

Koska ääniesimerkkien ja harjoitusten vokaalit perustuvat englannin kielen vokaaleihin, jotka poikkeavat joiltakin osin suomen kielen vokaaleista, suosittelen huolellista tutustumista harjoitusten vokaaleihin kuuntelun ja jäljittelyn kautta.

Englannin kielestäkin on olemassa monia erilaisia variantteja, ja sinun osaamasi tai oppimasi englanti saattaa olla vokaaliväreiltään erilainen kuin tämän kirjan harjoituksissa käytetty. Riippumatta siitä, miten olet itse tottunut ääntämään, tämän kirjan harjoitukset on toteutettava näiden ääninäytteiden vokaaleja käyttäen jotta ne toimisivat halutulla tavalla.