Forskellige indlæringsvinkler

Alle indlærer forskelligt. Nogle sangere skal for at kunne løse et problem forstå den teoretiske baggrund, nogle skal mærke sig frem rent fysisk, og andre skal arbejde via lyden ved fx at høre, genkende og efterligne lyden. Andre indlærer ved at se tegninger og opstillinger, og atter andre finder løsningen på deres problem via forestillingsevnen eller fornemmelser.

For at tage højde for disse forskellige indlæringsmetoder, vil hvert emne i bogen indeholde:

 • Anatomiske og fysiologiske forklaringer
 • Fysiske anvisninger
 • Lydeksempler
 • Illustrationer
 • Eksempler på indre billeder og fornemmelser

Den ene metode er ikke vigtigere eller bedre end den anden. De anatomiske og fysiologiske forklaringer er med fordi visse sangere finder dem værdifulde. Andre derimod kan ikke bruge dem og finder dem forvirrende. Teknikkerne i denne bog forudsætter IKKE, at man nødvendigvis SKAL forstå og mærke sin anatomi eller fysiologi. Man skal derfor ikke lade sig overvælde af disse forklaringer. De forskellige indlæringsvinkler er MULIGHEDER. Det er op til hver enkelt at finde den fremgangsmåde, man synes er lettest og som man synes giver de bedste resultater. Det kan dog være praktisk at læse alle metoderne igennem dels fordi det ofte er brugbart at se tingene fra forskellige sider, dels fordi den ene metode ofte kan supplere den anden.

Kend kroppens anatomi

Jeg er tilhænger af, at sangere er så bevidste som muligt om, hvad der foregår i deres krop imens der synges. Jeg tilstræber derfor gennem hele bogen at bruge de korrekte anatomiske betegnelser. Hvis man kender stemmens anatomi og fysiologi og ved hvordan den skal bruges, er teknikken nemmere at forstå og man kan derved lettere gøre noget ved sine stemmeproblemer. Fx vil det være lettere at skelne mellem gode og dårlige råd og myter om den “rigtige” teknik. Jeg vil opfordre alle til at studere stemmens fysiologi og anatomi og via sund fornuft finde den teknik, der føles bedst.

Find hovedproblemet

Når man står overfor at skulle tilegne sig et stof, kan det være svært at overskue hvilke afsnit, der er de vigtigste og hvilke der er mindre vigtige. For at lette dette opridser jeg opbygningen af teknikken i kapitlet Komplet Sangteknik på 4 sider. Dette er lavet for at give dig et overblik, inden du dykker ned i de enkelte dele.

Selvom hvert emne i bogen er beskrevet grundigt, betyder det ikke, at alle emnerne er lige vigtige for alle sangere. Sangere er forskellige, og visse afsnit vil være væsentlige for den ene, men ikke for den anden. Som i al anden undervisning gælder det først og fremmest om at finde hovedproblemet, i stedet for at dykke ned i alle de små problemer, man møder undervejs. Hvis man finder hovedproblemet og får løst det, vil en masse andre problemer blive løst samtidigt. Det er altid nemmere og mere effektivt at koncentrere sig om et problem ad gangen i stedet for mange forskellige. Jeg vil foreslå, at man, når man har dannet sig et overblik over teknikken, forsøger sig frem i de relevante kapitler afsnit for afsnit i jagten på sit hovedproblem.

Tag ansvaret selv

Det er vigtigt, at sangere selv tager ansvaret for deres egen udvikling i stedet for at være afhængige af en underviser. Selv den bedste underviser i verden kan ikke lære én noget, hvis man ikke selv tager undervisningen til sig og arbejder med den. Når alt kommer til alt, udvælger man selv det, man kan bruge og fravælger det, man ikke kan få til at virke eller ikke tror på.

Det er ikke svært at bedømme om du er på rette vej når du øver. Teknikken skal hele tiden forbedre din sang, ellers er du ikke er på rette vej. Der er ingen grund til at gå til sang i flere år, hvis du ikke synes, at anvisningerne gør det nemmere og bringer dig nærmere dit mål.

Stol på din egen fornemmelse, smag og dømmekraft. Eksperimentering bringer fornyelse, og individualitet er værdifuld. Mærk, lyt og vælg. Afprøv teknikken og øv dig, indtil du har fået lært det, du ønsker at kunne. Lyder tonen, som du vil have den til at lyde? Hvis ikke, hvad mangler da? Prøv at finde det, gå efter din egen intuition og smag. Hvorfor synge med en klang, du ikke ønsker? Der er ingen andre end dig selv, der kan skabe DIN karriere. Måske er din karriere netop baseret på, at du er anderledes og lyder, som ingen andre lyder. Derfor vurder altid selv, om du nærmer dig dit mål eller ej.

Underviserens personlige smag er efter min mening ligegyldig. Jeg ser underviserens opgave udelukkende som at hjælpe sangere med sundt at opnå den måde at synge på, sangerne selv ønsker. Fx ved at høre hvor eventuelle spændinger sidder og komme med forslag til, hvordan sangerne kan afhjælpe disse spændinger. Muligvis kan underviseren også foreslå klangmæssige MULIGHEDER, men må overlade det til sangeren at foretage det kunstneriske valg.

Ændret system for tonehøjde angivelse

Jeg har ændret tonehøjde angivelsen fra at bruge Helmholz til at bruge Scientific pitch notation, dels for at orienterre os ud mod verden hvor Scientific pitch notation benyttes i langt højere grad end Helmholz, og dels for at følge med tiden da Scientific pitch notation benyttes af alle større computerprogrammer.

Scientific pitch notation angiver tonerne ved at kombinere et bokstav og et nummer som identificerer tonens oktav. Definitionen på scientific pitch notation er hvor C0 er omkring den laveste hørbare frekvens; ca. 16 Hz.

Oktav nummeret stiger med 1 ved overgangene fra B til C. ”A4” henviser derfor til det første A ovenover midter C’et, nemlig 440 Hz. Dvs. midter C’et (tidligere kaldt C1) bliver nu C4.

Hvordan man kan øve

Stemmens sundhed

Det første, man som sanger skal lære er, at undgå at miste stemmen. Når man mister stemmen, er man nødt til at holde pause til den kommer igen. Derudover er det svært at eksperimentere, hvis man er hæs, for så reagerer stemmen ikke, som den plejer. Det forudsætter, at en sanger er meget øvet for at hun/han ikke begynder at kompensere, når stemmen er slidt. Så længe stemmen er frisk, kan man øve og eksperimentere sig frem til sit mål.

Muskulær hukommelse

Når man synger noget tilpas mange gange kan hjernen huske det. Dette kaldes, at indøve det i den “muskulære hukommelse”. Herved bliver stemmens muskler vant til at gøre det og vil automatisk søge at gøre det igen fremover. Derfor er det vigtigt at øve SUNDE rutiner ind, for derefter at få hjælp af den muskulære hukommelse.

Når du øver, er det vigtigt at være koncentreret og undgå for mange fejl. Udfør hellere lette øvelser uden fejl end svære øvelser med fejl. Hvis den samme øvelse mislykkes tre gange i træk, er øvelsen for svær, og du opnår kun at indøve spændinger, hvis du fortsætter med den. Spændinger snører svælget ukontrolleret sammen og hindrer stemmen. Gør øvelsen nemmere, så den lykkes. Lær derved den rigtige fornemmelse at kende, og indøv de sunde rutiner i den muskulære hukommelse. En dag kender stemmebåndene KUN disse sunde rutiner, og du behøver ikke at bruge særlig meget tid på tekniske vanskeligheder.

Stol på dig selv

En hovedregel, der ikke kan gentages for tit er, at det aldrig må gøre ondt eller være ubehageligt at synge. Hvis noget lyder forkert, føles forkert eller ubehageligt, så prøver stemmen at fortælle dig, at du gør noget galt. Stol altid på dine egne fornemmelser, de er bedre og mere direkte end selv den bedste undervisers øre.

Sang skal altid føles behageligt

   • Teknikken skal virke med det samme, ellers arbejdes der forkert
   • Hvis en øvelse gør ondt, føles ubehageligt eller forkert så ER det forkert. Du er den eneste der kan mærke, hvordan det føles derfor stol altid på din egen fornemmelse
   • Træn altid sådan, at det ligner din live-situation mest muligt. Fx bør musikere, der sidder ned og synger på scenen, også øve sig siddende.

Enkle øvelser

Mange sangere spørger efter specielle øvelser til løsning af specielle problemer. Jeg tror ikke, øvelserne i sig selv har nogen betydning, men det har derimod MÅDEN, hvorpå man arbejder med øvelserne. Al koncentration skal dreje sig om, HVORDAN man arbejder med stemmen i øvelserne. Det endelige mål er, at man skal kunne synge alle kombinationer af toner og spring uden hindringer.

Da al koncentration skal dreje sig om at opnå den rigtige teknik, foreslår jeg, at øvelserne er så enkle som mulig. På denne måde kan al koncentration helliges kroppens arbejde. Jeg tror, det tager for meget af koncentrationen, at skulle holde styr på en indviklet øvelse samtidig med, at man løser sit tekniske problem. Derfor er øvelserne her i bogen enkle og omhandler kun et teknisk problem ad gangen.

Øvelserne i denne bog kan til enhver tid erstattes af andre, da de melodiske forløb i sig selv ikke har den store betydning. Det har derimod MÅDEN hvorpå man arbejder med øvelserne.

Altså hvis du ønsker at bruge andre øvelser, så gør endelig det.

Sange i stedet for svære øvelser

Når man kan udføre de enkle øvelser med korrekt teknik, har man et solidt grundlag til at kaste sig over problemerne i sangene. Jeg ser ingen grund til at udarbejde indviklede og svære rytmiske og melodiske forløb til at træne stemmen efter. Tag hellere fat på en sang og dens reelle problemer. Hver gang du støder på et teknisk problem, så vend tilbage til en enkel øvelse, og brug al koncentrationen på at få løst det tekniske problem. Når du har fundet ud af, hvordan du skal arbejde for at løse problemet, kan du overføre teknikken til sangen.

Hvis du senere bliver træt af at øve på durskalaer og ønsker inspiration til at udvikle dine fraseringer og improvisationer kan du indøve mol, pentatoneller bluesskalaer til at øve på.

Transponer øvelserne

Når du behersker øvelserne i en toneart kan du øve dem i andre, så du gradvist lærer at beherske den samme øvelse i alle tonehøjder. Dette kaldes at transponere og giver et godt kendskab til de faktorer, man må tage højde for i de forskellige tonehøjder.

Sammensæt selv et træningsprogram

Sammensæt dit eget program, så du træner netop DE dele af teknikken, som du synes trænger til det. Du kan løbende ændre dit træningsprogram alt efter, hvilke problemer du har, hvad du har brug for at kunne, og hvor meget tid du har til rådighed.

Hvor længe skal man øve

Der findes mange myter om hvor længe en sanger skal øve sig. Igen, som ved alt inden for sang, er det individuelt. En sanger skal vurdere hvor længe hun/han kan holde koncentrationen, og hvor længe hun/han har energi og kræfter til at træne. Det er vigtigt at kende sin egen grænse og ikke øve mere, end man magter. Den øvning, der fortsætter efter at sangeren har mistet koncentrationen, eller efter at kræfterne er sluppet op, skader mere end den gavner. I sådanne tilfælde indøver man en forkert teknik, der kan koste mange timer at fjerne igen. Altså hellere ingen øvning end en ukoncentreret eller for slap øvning.

Øv med andre

Øv sammen med andre, så I kan støtte og opmuntre hinanden. Det er sjovere, og flere ører hører ofte bedre end to. Det er som regel også lettere at høre en anden sangers fejl end sine egne. Derfor; træn sammen, hjælp hinanden og husk at have det sjovt. Men igen, stol på dig selv og bland ikke smag og teknik sammen. Det er kun dig selv, der kan træffe dine kunstneriske valg og beslutte, hvilken klang du vil synge med.

Brug præcise vokaler

Det er uhyre vigtigt at sikre udtalen af de givne vokaler er 100 % korrekt. At kunne genkende den præcise vokalnuance der omtales, er vigtigt for at teknikkerne virker på den rette måde, da disse præcise vokal lyde ofte er en nødvendighed for at kunne opnå funktionerne.

Hvis man rammer en forkert nuance, kan man fx risikere at visse funktioner, tonehøjder, klangfarver ikke kan lade sig gøre. Derfor er det af yderste vigtighed, at give sig tid til at undersøge, hvilken præcis vokallyd der tales om, inden du begynder øvelserne.

Forskellige sprog og dialekter kan let lokke dig til at bruge en anden vokal end den vokal, der skal bruges. Derfor skal man i begyndelsen virkelig bruge tid på at sætte sig nøje ind i de eksakte vokallyde ved at lytte og efterligne eksemplerne på CVT Sound Library (lydbiblioteket).

Da denne bog også bruges af mange norske sangere, vil jeg også anbefale dem at studere eksemplerne fra CVT Sound Library nøje og sammenligne vokalerne med de engelske vokaler, så man ikke bliver forvirret af forskellen på det skrevne danske og norske bogstav. I bogen står fx Æ, en norsk sanger kunne tro at det er vokallyden som i Lære der er tale om, mens det faktisk er vokallyden som i Ego. Hvis man forveksler de 2 vokallyde kan du få problemer med funktionerne Curbing, Overdrive og Edge (tidligere Belting). Vær derfor helt sikker på den eksakte vokallyd inden øvelsen påbegyndes. Visse sproglyde findes måske ikke umiddelbart i det norske sprog, men her er det vigtigt at tilegne sig den nøjagtige lyd som høres i CVT Sound Library , da disse nøjagtige lyde er en forudsætning for at kunne opnå funktionerne.

Træn hver vokal for sig. Lyt til den præcise vokal lyd i CVT Sound Library. Du skal ikke tage dig af hvis vokalerne i CVT Sound Library ikke lyder præcist som vokalerne på dit sprog eller din dialekt. Vokalerne i CVT Sound Library er lavet til alle sprog med udgangspunkt i engelsk udtale, så derfor kan der forekomme andre vokaler eller variationer af vokaler der ikke findes på dit sprog. Hvis der er uoverensstemmelse mellem vokal lyden på dit sprog eller din dialekt og vokal lyden på CVT Sound Library, så brug vokalen på CVT Sound Library.