Sang er ikke så svær

Stemmen er ikke så svært et instrument at lære at bruge, som mange tror. Det er et instrument, alle har og bruger hver dag. Selvfølgelig kræver det øvelse at synge professionelt, men når man ved hvordan stemmen fungerer, tager udgangspunkt i dens naturlige funktioner og videreudvikler disse, kan det meste læres.

Stemmen virker som regel perfekt indtil man gennem opvæksten hindrer den med spændinger. Sangteknik handler først og fremmest om at fjerne disse spændinger, så stemmen kan fungere frit. Dvs. alle kan synge hvis de ikke hindrer stemmen. Der er altså ingen grund til at beskæftige sig med sangteknik, hvis man ikke synes man har sangtekniske problemer.

Teknik og udtryk

Denne bog handler mest om teknik. Det er ikke fordi, jeg mener teknik er det vigtigste i sang. Tværtimod er teknik kun et MIDDEL til at udtrykke sig med. Jeg mener, det er UDTRYKKET, der er det vigtigste det at fortælle noget. Men “hvad” og “hvordan” der skal fortælles, er det kunstneriske valg, enhver sanger selv må træffe. Denne bog handler om de teknikker, der gør det muligt at gennemføre de valg, man har truffet.

Sangens historie

Før i tiden, da man ikke kunne forstærke stemmen elektrisk, måtte sangerne finde en måde at synge på som kunne høres på længere afstand. Der blev udviklet sangteknikker, og der opstod klangidealer. Den tillærte lyd der blev foretrukket i den vestlige verden, blev kaldt “klassisk”.

Med mikrofonens opfindelse blev det pludseligt muligt at forstærke alle lyde, også de der før var for svage til at blive hørt. Dette bragte nye “uskolede” lyde op på niveau med “de skolede”. Herved kunne stort set alle stemmens klange anvendes, og der opstod nye idealer for hvad der kendetegnede en god klang.

Mange af de “nye” måder at synge på viste sig at være lige så anstrengende og svære at udføre som ”de skolede” teknikker. De nye sangere, som blev kaldt “rytmiske”, var nødt til SELV at finde ud af, hvordan de skulle synge sundt, fordi undervisning i de “nye” sangstilarter ikke var tilgængelig. De kunne ikke få hjælp fra den klassiske sangteknik, da den forudsatte et klangideal, som de ikke var interesserede i. Resultatet blev at mange af disse nye sangere belastede deres stemmer og derfor blev de nye sangstilarter dømt til at være farlige og usunde for stemmen selvom også mange klassiske sangere havde stemmeproblemer.

I den rytmiske lejr gjorde nogle sangere dyd af nødvendigheden og erklærede, at “ægte” rytmiske sangere skulle være selvlærte, fordi undervisning ville fjerne sangerens særpræg. Herved fik hver lejr næring til deres fordomme. Der opstod en kløft mellem den klassiske og den rytmiske lejr, der beklageligvis stadig til en vis grad eksisterer i dag. En kløft der handler om smag og ikke om teknikkernes anvendelse.

Af de rytmiske sangere der mistede stemmen, “gik nogle ned” under træningen i øvelokalet, og dem hørte man aldrig om. Nogle mistede stemmen på turneerne i deres karrieres begyndelse og andre senere i karrieren. Men der VAR rytmiske sangere hvis stemmer “holdt” hele karrieren igennem, uanset hvor slidende deres sang lød.

Det er således både den klassiske skoling OG disse rytmiske sangeres erfaring, jeg i dag bygger mange af de nye sangteknikker på.

Myter om sangere

Det findes mange myter om sangere fra før optagelser var mulige. “Det var en stemme som ingen anden, der har ikke siden eksisteret en lignende” osv. Jeg tror ikke det er sandt. Det var sikkert ikke sangerens stemme der var så speciel, men hendes/hans teknik. Og alle kan opnå en god teknik ved at vide hvad og hvordan der skal øves.

Uheldigvis er vi nødt til at affinde os med disse gamle myter fordi vi ikke er i besiddelse af optagelser som kan afeller bekræfte dem. Og selvfølgelig døde sangerens stemme med hende/ham. Jeg tror alle sangere kan opnå alle lyde. Siden det blev muligt at optage har der ikke eksisteret en lyd der ikke kan læres.

Myter om sangteknik

At være i stand til at se hvad man foretager sig er et uvurderligt redskab i undervisning. Desværre må sangundervisningen undvære denne sans. Det har gennem årene givet grobund for mange myter om hvordan lyden bliver skabt. Heldigvis har forskningen skaffet ny viden så man i dag ved meget mere om stemmebåndenes arbejde, man kan se stemmebåndene i funktion og man kender mere til stemmens anatomi og fysiologi. Dette har medvirket til at man kan undgå tidligere myter og misforståelser, baseret på gæt. Gæt der gennem tiden, og desværre selv i dag, har mange ødelagte stemmer og knuste karrierer på samvittigheden.

På baggrund af den nye forskning kan mange måneders spildt og belastende øvning nu undgås. Når undervisere har mulighed for at være konkret i undervisningen, betyder det, at sangere ikke længere behøver at øve sig i årevis efter svævende anvisninger. Når man arbejder direkte med et problem, er det lettere at afgøre, om man er på rette spor eller ej. Teknikken skal virke med det samme, ellers arbejdes der forkert. Erfaringen viser da også, at de sangere, der behersker disse nye teknikker, er i stand til ”AT HOLDE” på de hårde turneer, hvilket også er en af grundene til at teknikkerne i dag er anbefalet af halslæger og talepædagoger.